Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuálně

Dětské rybářské závody 2019.......Více fotografií naleznete ZDE.

Touto cestou chceme poděkovat všem našim sponzorům, kteří nás v této době podporují a pomáhají nám vytvořit pro děti krásné chvíle u vody.

Děkujeme všem sponzorům výbor MS Opatovicekolaz.jpg

vlozit.jpg

 

Dne 20.dubna 2019 se uskutečnily závěrečné testy rybářských znalostí rybářskéko kroužku.

Více fotografií naleznete ZDE.

imgp00555.jpg

 

KE STAŽENÍ: VYŘÍZENÍ  ČLENSKÝCH  DOKLADŮ POŠTOU.

INFORMACE O CENÁCH ČLENSTVÍ,POVOLENEK A POPLATKŮ PRO ROK 2019.

 

Další důležitá upozornění pro členy MS OPATOVICE.

Bez platného rybářského lístku a  prokazatelně včas odevzdané povolenky k lovu včetně sumáře úlovků za rok 2018 nebude možné vydat povolenky k lovu ryb na rok 2019. Povolenku k lovu ryb a řádně vyplněný sumář za rok 2018 /sumář je ke stažení na internetových stránkách mrsbrno5/ odevzdávejte v termínech výdejů do 15. Ledna.

Každý rok začátkem prázdnin pořádáme DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ TÁBOR.Informace o termínu tábora získáte na naší webové stránce www.mrsbrno5.cz nebo u Ing. Tomáše Opravila na tel. 728 729 071.

Splnění brigádnické povinnosti za rok 2019 má náš člen možnost splnit po celý rok na našich místních skupinách po dohodě s vedoucím brigád na MS. Čtěte také informace na našich webových stránkách.

Kontakt do Židlochovic/ výdej povolenek/na MS – tel:721 782 965/ostatní info tel:702 862 433

Kontakt do Opatovic/ výdej povolenek/ na MS –tel:608 832 060/ostatní info tel: 724 904 696

Kontakt do Syrovic/ výdej povolenek/ na MS -tel:734 729 739/ostatní info tel:777 736 237

Kontakt do Brna/ výdej povolenek/ na MS-tel:777840544/ostatní info tel: 608 832 060

Výdeje jsou možné na PS v Brně, Plotní 26

Dle domluvy s panem Vágnerem na tel: 608 832 060

Platby na MS jsou hotovostní. Pokud máte úhradu nehotovostní, vše vyřizuje kancelář pobočného spolku Brno 5 v Brně. Všechny info na www.mrsbrno5.cz

Kancelář na PS v Brně na Plotní 26 je otevřena pro další výdeje:

Květen až Říjen každé druhé a čtvrté úterý od 15-18 hodin

Srpen a Listopad  je kancelář uzavřena z důvodu dovolených nebo přípravy na kontrolu hospodaření na MRS z.s.

  1. Připomínáme našim členům, přečtěte si informaci o cenách členství a povolenek.
  2. Pokud máte již členskou legitimaci plnou členských známek, nebo ji máte nějak poškozenou, tak si k výdeji doneste novou fotografii. Totéž platí i pro ty naše členy,kteří  mají vylepenou fotografii,na které se liší od dnešní podoby!!!
  3. Ostatní kontakty na MRS z.s.Pobočný spolek BRNO 5:Plotní 540/26,60200,Brno.Předseda MRS z.s.Pobočného spolku Brno 5 - Zdeněk Vágner st., tel.+420 777 840 544.Jednatel MRS z.s.Pobočného spolku Brno 5 - Zdeněk Vágner ml., tel. +420 608 832 060

 

Fotografie z Dětských rybářských závodů a ostatních akcí Opatovice 2018 naleznete: ZDE ve fotogalerii.

 

Svazový výbor MRS schválil změnu denních dob lovu na mimopstruhových revírech dle vyhlášky 25/2018 Sb. Počínaje 1. dubnem 2018 jsou nově platné doby lovu: v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin, v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

 

Zpráva o činnosti výboru místní skupiny Opatovice.

 

Tato zpráva zahrnuje činnost od 7.1.2018 do 6.1.2019.

Výbor místní skupiny se scházel dle potřeby a to vždy jednou za dva měsíce. Informace z vedení výboru pobočného spolku Brna 5 nám předkládal pan Petr Bednář, který se těchto schůzí účastnil.

V měsíci lednu je stav hladiny v normálu, voda vydatně přitéká a není vidět žádný úhyn ryb. Vyčistili jsme za pomocí brigádníků náletový porost mezi chatou a skladem. Také pořádáme rybářský ples.V únoru dochází k zamrznutí hladiny a to na čtrnáct dnů a prosekáváme otvory do ledu. Voda přitéká a my si mohly dovolit propláchnout sedimenty za výpustí velkého rybníka.Co se týče úhynu ryb, je zde pár zaplísněných jedinců.V měsíci březnu je voda stále v normálu, úhyn ryb je jen ojedinělý a to jen na rybníku za Pastouškou.V měsíci dubnu je již situace jiná. Voda stále přitéká, ale dochází k úhynu kapra a to na rybníku za Pastouškou a za Koláčkovým. Celkem bylo vytaženo 2q kapra.Od Brněnské organizace jsme dostali příspěvek na výměnu oken. Rozhodli jsme se tedy, že na chatě vyměníme okna a opravíme fasádu. To se nám daří udělat do květnového závodu dětí. Pro tuto akci se vysadilo na velký rybník 6q kapra. Po vysazení až do závodů hájíme násadu ryb.V měsíci květnu pořádáme dětské závody. Na startu máme přihlášeno 36 startujících dětí. Ryb se vytáhlo požehnaně a bylo to znát i na tvářích všech dětí. Jen dva startující nechytili rybu tak snad příště. Byla připravena bohatá odměna, za což všem sponzorům děkujeme. Voda slábne a k úhynu dochází jen zřídka.V měsíci červnu voda již nepřitéká. Je nám jasné, že nás čekají nepěkné starosti. Začínáme vyjednávat s obcí a vedením Brna 5 o možnosti proti erosivního opatření břehů na přítoku do rybníka za Koláčkovým. Na prostranství u velkého rybníka vytváříme dřevěný vláček pro děti a 8 ks laviček. Jsme rádi, že do takových akcí se zapojují i místní občané. Rozhodli jsme se ještě pro nový nátěr fasády na budově skladu.V měsíci červenci je stav vody mínus 35cm oproti normálu. Vlivem veder, která zasáhla celou Evropu, dochází k úhynu candáta na rybníku za Pastouškou. Bylo zde vytaženo 25 ks.  Bohužel je to stav, který nemůžeme nijak ovlivnit.I přes úbytek vody uspořádáme na velkém rybníku ve spolupráci s obcí další ročník Regaty. Voda stále klesá.

V měsíci srpnu je již situace na rybníce za Pastouškou kritická. Dochází tu k úhynu ryb a my co dva dny chodíme vybírat torza uhynulých ryb. Začali jsme tedy naléhat na hospodáře pana Vetešníka, aby byla zbylá osádka ryb slovena a převezena do velkého rybníka.

Výlov jsme provedli s místními členy celkem třikrát. Je zde odloveno cca 2q ryb. Převážně kapr, karas, plotice, cejnek malý a jeden kus amura. Co se týče dravé ryby, je zde nulové číslo.Stav vody je mínus 70cm pod normálem. V neděli večer tj. 5 srpna se na hladině objevila torza uhynulých karasů a my věděli, že je to konečná pro rybí populaci. Voda dostala hnědou barvu a zapáchající nádech. Veškerá rybí a rostlinná populace a veškerý život v rybníce za Pastouškou končí. Voda se mění v zapáchající tekutinu a my se rozhodli odčerpat tuto vodu z rybníka do vyschlého koryta Dunávky. Slovo dalo slovo a dne 11. srpna nám vyhověli chlapci ze sdružení dobrovolných hasičů Židlochovic a Blučiny, za což jim děkujeme. Po odčerpání vody jsme vyvápnili rybník, abychom neutralizovali kontaminované bahno a nezpůsobili tak znečištění vod ve studnách občanů. Dne 16. srpna se nám po domluvě s panem Najšlem podaří sehnat bagr a nákladní auta a my tak mohli využít neblahého stavu k pracím na zpevnění břehů lomovým kamenem. Bylo zde odtěženo 120 tun sedimentu. Týden po této akci jsme ve spolupráci s obcí přivezli 150 tun lomového kamene. Děkujeme panu Davidu Morávkovi, který obstaral tento materiál včetně jeho dopravy. Samozřejmě poděkovaní patří i panu starostovi obce za podporu této akce. Tento materiál jsme s členy místní skupiny vyskládali během dvou dnů. Vystřídalo se zde 34 pracovníků a to jak členů, tak příznivců spolku, za což moc děkujeme.V měsíci září voda stále ubývá a začínáme atakovat stav minulého období. Voda je mínus 96cm pod normálem a nepřitéká. Na velkém rybníku naštěstí nedochází k úhynu ryb, ale přesto jsme se rozhodli vodu prokysličovat čerpadlem a předejít tak situaci, která se stala na rybníku za Pastouškou. Na rybníku za Koláčkovým dochází k vyschnutí vody. Nemuseli jsme zde provádět výlov, veškerá rybí populace proplula kanálem, který spojuje tento rybník s velkým do hlubší vody.V měsíci říjnu voda stále neteče. Po dešti, který byl vydatný cca 90 mm srážek na m2 se voda objevuje, ale pouze na dva dny. Po té Dunávka opět vysychá. Stav hladiny je mínus 110cm pod normálem.Po delších přípravách se nám daří znovu obnovit rybářský kroužek pro děti. Tohoto úkolu se zdárně ujali pánové Skácel, Kilián a Duchoň mladší. Kroužek navštěvuje 15 dětí.Ve spolupráci s obcí a ostatními spolky obce se účastníme oslav 100 let republiky. Prezentujeme zde náš spolek a pro děti a rodiče pořádáme soutěže o věcné ceny.

V měsíci listopadu je stav hladiny mínus 126cm pod normálem. Úhyn ryb není vidět. Návštěvnost rybářů je tu i přes nízký stav vody značný.V prosinci se pokles vody zastavil na mínus 132cm oproti normálu. Objevují se slabé srážky a v říčce Dunávce se objevuje voda. Bohužel díky vzrostlé vegetaci a neudržovanosti koryta voda končí u mostu cyklostezky. Proto se snažíme středem koryta vyhloubit drážku pro hladký průtok vody zarostlým korytem. Voda teče do rybníka za Pastouškou bohužel opět jen dva dny a slabě. Úhyn ryb na velkém rybníku je nepatrný, spíše je to důsledek nešetrného zacházení rybářů s rybou.

Co nás jako výbor trápí a na co bychom se chtěli v letošním roce zaměřit.

23. února 2019 pořádáme rybářský ples, srdečně zveme všechny věkové kategorie.V dubnu bychom chtěli uspořádat zkoušky mladých rybářů z kroužku a předání prvního rybářského lísku,4. května pořádáme tradiční rybářské dětské závody,6.července pořádáme ve spolupráci s obcí Opatovice další ročník Regaty.V měsíci srpnu bychom chtěli pokračovat ve zpevnění břehů proti erozi lomovým kamenem.Od září pokračovat ve školení mládeže v kroužku.Celoročně pokračovat v tvorbě dřevěných prvků, které nám zkrášlují prostranství u vody a dělají velkou radost těm nejmenším.

A teď co nás trápí

Jako výbor bychom chtěli, aby jednatel a hospodář pobočného spolku prosadili zákaz lovu ryb a to na rybníce za Koláčkovým a Pastouškou za nízkého stavu vody.Apelovat na výkony rybářské stráže a to zejména na zacházení s rybou u vody, zvýšit počet kontrol.Spolu s mysliveckými sdruženími a obcemi, přes které katastrem protéká říčka Dunávka apelovat na povodí Moravy, aby při stavu vyschlého potoka zajistilo vyčištění dna říčky od vzrostlé vegetace, která tak brání srážkovým průtokům vody do soustavy rybníků. Veškerou vodu při srážkách pohltí traviny, které vzrostli během sucha v korytě potoka. Chápeme, že tok vody v extrémním suchu, jako bylo letos neovlivníme, ale povodí, jako majitel a řádný hospodář, by mělo udržovat koryto a pokusit se tak zajistit průtok vody.  

Na závěr této zprávy mi dovolte, abych Vám všem popřál mnoho zdaru a zdraví v tomto roce, mnoho krásných zážitků a úlovků u vody, co nejméně napomenutí v úlovkovém listu od rybářské stráže.

Petrův Zdar

Roman Duchoň