Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuálně

Brigáda čištění řeky Svratky v Židlochovicích 

která se koná dne 3.8.2018 tj.v pátek,sraz všech účastníků brigády je v 8 hodin u městského úřadu Židlochovice.


Dětské rybářské závody 2018

imgp7046.jpg

imgp7050.jpg

zavody-opatovice-2018.jpg

 

Fotografie z Dětských rybářských závodů Opatovice 2018 naleznete: ZDE ve fotogalerii.

Svazový výbor MRS schválil změnu denních dob lovu na mimopstruhových revírech dle vyhlášky 25/2018 Sb. Počínaje 1. dubnem 2018 jsou nově platné doby lovu: v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin, v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

V pátek 26.1.2018 se v Opatovicích po dlouhé době uskutečnil rybářský ples. Skvělou atmosféru a výbornou náladu plesu si můžete připomenout zde: http://www.opatovice.eu/rybarsky%2Dples%2D26%2D1%…/…/p1=7264.
Další fotografie najdete zde: https://opatoviceakce.rajce.idnes.cz/2018_01_26_Rybarsky_p…/.

 

MEZI OBLÍBENÝMI ODKAZY NALEZNETE:

INFORMACE O CENÁCH ČLENSTVÍ,POVOLENEK A POPLATKŮ PRO ROK 2018.

KE STAŽENÍ: VYŘÍZENÍ  ČLENSKÝCH  DOKLADŮ POŠTOU.

 

Další důležitá upozornění pro členy MS OPATOVICE.
Bez platného rybářského lístku a prokazatelně včas odevzdané povolenky k lovu,včetně sumáře úlovků za rok 2017,nebude možné vydat povolenky k lovu ryb na rok 2018.Povolenku k lovu ryb a řádně vyplněný sumář za rok 2017/sumář je ke stažení na internetových stránkách mrsbrno5/odevzdávejte v termínech výdejů do 15. Ledna.

Každý rok začátkem prázdnin ,pořádáme DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ TÁBOR
Informace o termínu tábora získáte na naší webové stránce www.mrsbrno5.cz nebo u Ing. Tomáše Opravila na tel. 728 729 071.
Splnění brigádnické povinnosti za rok 2018 má náš člen možnost splnit po celý rok na našich místních skupinách - po dohodě s vedoucím brigád na MS.

Kontakt do Židlochovic/výdej povolenek/na MS - tel:721 782 965/ostatní info tel:702 862 433
Kontakt do Opatovic/výdej povolenek/ na MS - tel:608 832 060/ostatní info tel: 724 904 696
Kontakt do Syrovic/výdej povolenek/ na MS -tel:734 729 739/ostatní info tel:777 736 237
Kontakt do Brna/výdej povolenek/ na MS-tel:777 8405 44/ostatní info tel: 608 832 060
Kancelář na PS v Brně na Plotní 26 je otevřena pro další výdeje:
Květen až Říjen každé druhé a čtvrté úterý od 15-18 hodin.
Srpen a Listopad je kancelář uzavřena z důvodu dovolených nebo přípravy na kontrolu hospodaření na MRS.
a) Připomínáme našim členům, přečtěte si informaci o cenách členství a povolenek.
b) Pokud máte již členskou legitimaci plnou členských známek, nebo ji máte nějak poškozenou, tak si k výdeji doneste novou fotografii. Totéž platí i pro ty naše členy, kteří mají vylepenou fotografii,na které se liší od dnešní podoby!!!
c) Ostatní kontakty na MRS z.s. Pobočný spolek BRNO 5:Plotní 540/26,60200,Brno.
     Předseda MRS z.s.Pobočného spolku Brno 5 - Zdeněk Vágner st., tel.+420 777 840 544
     Jednatel MRS z.s.Pobočného spolku Brno 5 - Zdeněk Vágner ml., tel. +420 608 832 060

 

Zápis výroční schůze Ms rybářů Opatovice ze dne 7.1.2018 v sále kd Opatovice

Schůzi a přivítání hostů zahájil předseda ms p.Bednář.
Schůze se zúčastnili zástupci organizace Opatovice až na p .Lista,který byl omluven pro pracovní náležitosti.Za ps Brno 5 tu byli p. Zdeněk Vágner ml a pan Ing.Rostislav Šveńha.
Po schválení programu schůze,který nebyl z řad účastníků v sále doplněn,proběhlo minutou ticha uctění památky zesnulých členů z našich řad.

Nejprve proběhla volba mandátové a návrhové komise,do které byli zvoleni p.Ladislav Šíl a pan Roland Loscher.Po sečtení všech přítomných členů mandátovou komisí/přítomno 43členů plus 2 hosté/byla čs uznána za usnášeni schopnou s počtem 43 hlasů.
Úvodem členské schůze byla provedena kontrola usnesení za rok 2017 ,která byla splněna ve všech bodech.Proběhla kooptace nového člena výboru a to pana Radoslava Francla za odstoupeného pana Václava Jelínka.Poměr hlasu 43 pro zvolení.
Zprávu o činnosti ms za rok 2017 přednesl člen výboru p Duchoń./Zpráva je přílohou zápisu čs/
Proběhla volba delegátů,do které byli zvoleni pan Bednář,Duchoń a Francl 43 hlasů pro
Po předložené zprávě dostali slovo p.Vágner a pan Šveńha,aby informovali členy místního spolku o novinkách ve výkonu rybářského práva,podány a k náhlednutí byl předložen plán zarybnění revíru a informace k prodeji povolenek v roce 2018.
Po tomto dialogu se přešlo volně k diskuzi.
Byli zde předneseny dotazi ohledně vyčištění vodního toku Dunávka,informace k povolení odstřelu Kormorána Velkého mysliveckým sdružením Dunávka.Dále zde podal pan Vágner informace k situaci přestupků proti rybářskému řádu.
Jednání pokračovalo návrhem akcí pro rok 2018,
1. Uskutečnění rybářského plesu  26.ledna
2. Uskutečnění dětských rybářských závodů 5.května
3. Uspořádání společně s obcí třetí ročník neckyády 7.července
4. Navázat kontakt s mysliveckým sdružením Dunávka
5. Pokračovat v dobré spolupráci s obecním úřadem Opatovic
6. Koordinace brigád a údržba rybníků

Následovalo přijetí usnesení výroční schůze MS Opatovice ze dne 7.1.2018 na kalendářní rok 2018.Usnesení bylo jednohlasně odhlasováno.Závěrem  pan Bednář poděkoval všem příchozím členům za účast a popřál jim vše nej v Novém roce a přednesl velké díky všem sponzorům za pomoc a podporu místní skupiny a jejich aktivit.

 

Zpráva o činnosti výboru a skupiny Moravského rybářského svazu,Místní skupiny Opatovice a to za období 8.1.2017 do 7.1.2018.
Výbor se od této schůze scházel pravidelně a to jednou za měsíc dle potřeby i vícekrát.Zprávy z předsednictva výboru naši organizace Brno 5 přednášel pan Petr Bednář mezi výbor místní skupiny.
Ke stavu rybníků a organizační činnosti.
V Lednu lonského roku je soustava rybníků pod ledem a tak zajištujeme prosekávání děr na všech třech nádržích.Dále dochází k prořezu náletové dřeviny a ořezu dvou kusů vrb na prostředním rybníku u Koláčkovích.
Dne 21.1 pořádá místní skupina společně s obcí akci panika na ledě.Akce se se zúčastnil hojný počet místních a přespolních obyvatel.Probíhal prodej povolenek v místní rybářské chatě.V měsíci Únoru je stav vody v normálu,rybníky jsou pod ledem,tak že se zajištuje prosekávání ledu,ten je místy až 30cm silný.Probíhá prodej povolenek.
V měsíci Březnu je stav nádrží co se týče vody  v normálu,není vidět žádný úhyn ryb.
Měsíc Duben už pro nás tak příznivý nebyl.Dochází k výkyvům počasí teplo ,přízemní mrazíky a začíná to mít dopad na stav ryb.Dochází k úhynu cca 120 ks kapra, je tu úhyn cejna a přišli jsme o kapitální kus 20 kilového tolstolobika . Pátého Dubna vysadil pan Vágner na velkém rybníce 2 metráky amura.Koná se zde i brigádnická činnost a to je rekonstrukce chodníku před rybářskou chatou. Nejen že nám došli pomoci  rybáři, kteří si přišli splnit rybářskou brigádu ale i  nerybáři, za což jim moc děkujeme.Dochází k sečení porostu k blížícím se dětským závodům.Dále se vynáší koše s odpadem,který tu zanechají po sobě rybáři navštěvující již v hojném počtu tuto soustavu rybníků.Bylo zde uloveno již 10 ks kapra.
V Květnu je stav vody na revíru stále ještě v nornálu.3 Května vysadil pan Vetešník na revír 6 metráků kapra na dětské rybářské závody.Ty se konaly dne 8,5 na místním rybníce za Kovárnou.Závodů se zúčastnilo 32 dětí s platným rybářským osvědčením.Děti se bavili,ryby braly a my jako výbor  za podpory organizace a sponzorských darů jsme jim připravili bohaté občerstvení a ocenění za účast. Vše sponzorům velké díky.
18.5. vysadil na revír pan Vetešník ještě 4 metráky kapra.Rybáři hojně navštěvují revír a to v počtu 20 lidí po násadách i v 50 lidech denně.
V měsíci Červnu je již situace s vodou jiná.Přítok dunávky oslabuje a v půli měsíce již nepřitéká žádná voda.Poměr srážek je slabý a voda začíná upadat.Co se týče stavu ryb,zde je vše v pořádku a nedochází zde k většímu úhynu.Jen ojediněle vyplave menší kus,možná špatné zacházení s rybou
Červencové sucho je znát.V Dunávce je sucho a po bouřce nám stěží něco málo z obce přiteklo do Pastoušky.Dle měření je stav vody - 52 cm o proti normálu.I přes tento stav pořádáme s obcí druhý ročník neckyády.Na revíru je vidět velký počet návštěvníků a to až 30 rybářů denně. Denně dochází ke kontrole stavu ryb a to hlavně s potřebou okysličení vody.Vše je v pořádku
Srpen a Září shrnu do jednoho.Voda ubývá a mi trnem kdy se tento stav zlepší.Bohužel i kontrola stavu vody na nádrži v Sokolnicích nas přesvědčila, že letošní sucho bude enormní a bude mít dopad nejen na rybáře.Sečeme traviny,uklízíme odpad po rybářích.
Říjnové přeměření stavu hladiny o proti normálu se zastavilo na -94 cm.Je vidět ,že odbahnění rybníků nám zachránilo osádku ryb v nádržích.5 Řijna nám poslali chlapci ze sádek 4 metráky kapra a o týden později ještě jednou takový počet.Trnuli jsme co to s rybami udělá, když je pouštíme do takového stavu.Zázraky se dějí a nám se i když nepršelo objevila voda v říčce a rybníky se začaly plnit vodou.Koncem října je již stav hladiny v normálu a my všichni si oddechli.Když už byl stav hladiny v nornálu,přivezl nám pan Vágner ml ještě osádku 150 kg amura,80 kg lína,70 kg štiky a dovezla se 6 ti metráková násada kapra.
Listopad je klidný měsíc.Voda je v normálu,osádka ryb spokojená a revír připravujeme na zimní odpočinek.
Prosincové dny je vše v pořádku,rybáři stále navštěvují revír a místní výbor se připravuje na výroční členskou schůzi a zajištuje přípravu lednového plesu.Ten se koná 26 Ledna v místním sále kulturního domu.Zvu Vás všechny.  Stav základny ke konci roku je 393 členů z toho je 352 dospělých,12 lidí v mládežnickém věku a 29 dětí do 15 let.Dnešní členské schůze se zúčastnilo 43.členů

Děkuji všem za účast a přeji v letošním roce málo zápisu od rybářských stráží,pěkné úlovky a zdraví Vám všem především.Petrův Zdar

 

 

Krátké video z Dětských rybářských závodů Opatovice 2017: ke shlédnutí ZDE.

Fotografie z Dětských rybářských závodů Opatovice 2017 naleznete: ZDE ve fotogalerii.